Bilimsel Program      
 
2 MAYIS 2019, PERŞEMBE
14:00-15:30 Kurs
  Kurs Sorumluları: Güldeniz Karadeniz Çakmak, Ali Uğur Emre
Tiroid hastalıklarında ultrasonografi kursu
15:30-16:00 Çay-kahve arası
16:00-17:00 Kurs
  Kurs Sorumluları: Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı
Oturum Başkanı: Adnan İşgör
Intraoperatif sinir monitorizasyonu kursu
-Tiroid ve paratiroid cerrahisinde sürekli monitorizasyon - Nurcihan Aygün, İsmail Cem Sormaz
-Intermittan sinir monitorizasyonu - Serkan Sarı
-Sinyal kaybına yaklaşım - Mehmet Uludağ
17:00-18:00 Bildiri Oturumu Bildiri Oturumu
  Oturum Başkanları: Bülent Çitgez, Serkan Teksöz Oturum Başkanları: Mehmet Uludağ, İsmail Cem Sormaz
S-001 20 Yıllık Primer Hiperparatiroidi Deneyimi: 202 Hastanın Tedavi Sonuçları
Hakan Yabanoğlu, Murat Kuş, Gülay Şimşek Bağır, Ramazan Sarı, İsmail İslam Çolak, İlker Murat Arer
S-002 Tiroidektomi Operasyonu Sonrası Kanama için Risk Faktörlerinin Değerlendirmesi: 904 Hastanın Analizi
Hüsnü Aydın, Hamit Ahmet Kabuli
S-003 Primer Hiperparatiroidide Intraoperatif Kullanılan İki Yardımcı Yöntemin Karşılaştırması: IOPTH ve Gama Prob Uygulaması: Kohort Çalışma
Serhan Yılmaz, Hüsnü Aydın, Murat Sipahi, Mehmet Karabulut
S-004 Sharewave Elestografi Ultrason ile Tiroid Nodüllerinin Benign / Malign Ayrımını Yapmak Mümkün mü?
Sina Ferahman, Hüsnü Aydın, Rüştü Türkay, Mehmet Karabulut
S-005 Primer Hiperparatiroidide Selektif Venöz Örnekleme
Nihan Acar, Mehmet Hacıyanlı, Selda Hacıyanlı, Ömür Ballı, Volkan Çakır, Nezahat Karaca Erdoğan
S-006 Benign ve Malign Feokromasitomaların Klinik Farkları
Nihan Acar, Mehmet Hacıyanlı, Emine Özlem Gür, Yasin Peker, Yunus Sür, Kemal Erdinç Kamer, Fevzi Cengiz, Cengiz Tavusbay, Turan Acar
S-007 Korteks Koruyucu Adrenalektomide Uzun Dönem Sonuçlar
Emine Özlem Gür, Nihan Acar, Turan Acar, Hüdai Genç, Mehmet Hacıyanlı
S-008 Paratiroid adenomu olan hastalarda kalsiyum ile parathormonun seyri ve adenomun patoloji özellikleriyle ilişkisi: 384 hastanın değerlendirmesi
Neslihan Kurtulmuş, Hakan Kaya, Serdar Giray, Fatma Tokat, İlker Ersözlü, Ümit İnce, Mete Düren
S-009 Tall Cell Tiroid kanserleri, İyi Differansiye Tiroid Kanserlerinden Farklı mı Değerlendirilmeli ?
Kubilay Dalcı, Uğur Topal, Ayşe Gizem Ünal, İsa Burak Güney, Aysun Hatice Uğuz, Gürhan Sakman
S-010 Primer hiperparatiroidide paratiroid adenomlarında negatif sintigrafik görüntülemenin preoperatif biyokimyasal değerler ve adenom büyüklüğü ile ilişkisi
Ozan Çalışkan, Nurcihan Aygün, Mehmet Köstek, Mehmet Ektiren, Mert Tanal, Mehmet Uludağ
S-011 Konvansiyonel Tiroidektomi İz Kozmetiği Algısı: Türk Ve Güney Kore’li Bireylerin Karşılaştırılması
Seda Gözener, Soo Young Kim, Özer Makay, Murat Özdemir, Hür Hassoy, Yong Sang Lee, Seok Mo Kim, Hojin Chang, Bup Woo Kim, Gökhan İçöz, Hang Seok Chang, Cheong Soo Park
S-012 Papiller Tiroid Kanserinde Profilaktik Santral Boyun Diseksiyonu
Murat Özdemir, Özgün Cevdet Köse, Can Uç, Mustafa Özgür Kılınçarslan, Özer Makay, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız
S-013 Düşük riskli tiroidektomilerde sürekli vagus monitörizasyonunun tiroidektomiye katkısı
Nurcihan Aygün, Mert Tanal, Ozan Çalışkan, Mehmet Köstek, Tuğba Ata, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ
S-014 İki görüntüleme pozitif ve uyumlu primer hiperparatiroidili hastalarda intraoperatif parathormon ölçümü minimal invazif paratiroidektomiye katkı sağlar mı?
Nurcihan Aygün, Ozan Çalışkan, Mehmet Köstek, Mert Tanal, Mehmet Ektiren, Mehmet Uludağ
S-015 Primer hiperparatiroidide görüntülemenin negatifliği cerrahi başarı oranını etkiler mi?
Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
S-016 İntraoperatif nöromonitörizasyon ile saptanan non-reküren laringeal sinire eşlik eden damar anomalileri
Nurcihan Aygün, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ
S-017 İntraoperatif Sürekli Vagus Monitorizasyonunun Riskli Tiroidektomilerde Reküren Laringeal Sinirin Korunmasına Katkısı
Nurcihan Aygün, Mehmet Köstek, Mert Tanal, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ
S-018 Total Tiroidektomi Yapılmış Hastalarda Ameliyat Sonrası 2. Saatte Bakılan Paratiroid Hormon Değerlerinin Hipokalsemiyi Öngörmesi
Selen Soylu, Serkan Teksöz, Murat Özcan, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin, Yusuf Bükey
S-019 Anaplastik tiroid kanserinde cerrahi çözüm müdür?
Yeliz Yilmaz Bozok, Mehmet Hacıyanlı, Demet Etit, Selda Hacıyanlı, Yasin Peker, Cengiz Tavusbay, Arzu Avcı
S-020 Cushing Sendromu olguları için uygulanan transperitoneal adrenalektomide laparoskopik ve robotik cerrahinin karşılaştırılması
Nuri Alper Şahbaz, Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Deniz Güzey, Hüsnü Aydın, Zümrüd Aliyeva, Meral Mert, Mehmet Karabulut
17:00-18:00 ECD çalışma grupları toplantısı
18:00-19:00 Akılcı ilaç kullanımı - İsmail Cem Sormaz
   
3 MAYIS 2019, CUMA
09:00-09:20 Kongre açılışı
09:30-10:00 Konferans
  Oturum Başkanları: Tarık Terzioğlu, Abut Kebudi
Diferansiye tiroid kanserinde sitolojik ve histopatolojik tanıda yenilikler ve intraoperatif frozen incelemenin yeri -
Yersu Kapran
10:00-10:45 Erol Düren Oturumu
  Oturum Başkanları: Yusuf Bükey, Mete Düren
Diferansiye tiroid kanserinde hangi hastada hangi cerrahi yaklaşım? / How to decide the extent of surgery for DTC - Marcin Barczyński
10:45-11:00 Çay-kahve arası
11:00-12:00 Panel
  Moderatör: Yeşim Erbil
Panelistler: Levent Kabasakal, Hande Turna, Ayşe Kubat Üzüm, Cumhur Arıcı
Olgular eşliğinde panel
Tiroid kanserinde ameliyat sonrası tedavi yaklaşımında güncel durum
12:00-12:30 Konferans
  Oturum Başkanları: Recep Özgültekin, Müfide Nuran Akçay
  TIRADS sınıflamasının tiroid nodüllerinde cerrahi kararına etkisi - Artür Salmaslıoğlu
12:30-13:30 Öğle arası
12:30-13:30 Oturum
  Oturum Başkanı: Serkan Teksöz
Panelistler: Nurcihan Aygün, Orhan Ağcaoğlu, Alper Şahbaz, Murat Özdemir, Cevher Akarsu,
İsmail Cem Sormaz, Sertaç Ata Güler
Genç endokrin cerrahlar oturumu: Türkiye'de endokrin cerrahinin geleceği
13:30-14:15 Konferans
  Oturum Başkanları: Gökhan İçöz, Fatih Tunca
Transoral tiroid paratiroid cerrahisi; Avantajlar; limitasyonlar - Gianlorenzo Dionigi
14:15-15:15 Panel
  Moderatör: Semra Günay
Panelistler: Göktürk Maralcan, Mehmet Erikoğlu, Ayşe Kubat Üzüm, Ali Uğur Emre
Olgular eşliğinde panel
Multinodüler tiroid hastalığında ne zaman ameliyat,ne zaman izlem?
15:15-15:30 Çay-kahve arası
15:30-16:30 Panel
  Moderatör: Nuh Zafer Cantürk
Panelistler: Esra Hatipoğlu, Gözde Özkan, Türkay Kırdak, Ali İlker Filiz, Sibel Özkan Gürdal
Olgular eşliğinde panel
Hipertiroidide tedavi seçenekleri 
16:30-17:30 Oturum
  Oturum Başkanları: Mahir Akyıldız, Günay Gürleyik
Medüller tiroid kanserinde tedavi ve izlem
-Sporadik MTK da cerrahi tedavi - Serkan Sarı
-Familyal MTK da cerrahi yaklaşım - Tuğbay Tuğ
-Ameliyat sonrası izlem ve sorunlar - Aykut Soyder
-Ameliyat sonrası izlemde görüntüleme - Levent Kabasakal
-Unrezektabl MTK da tedavi seçenekleri - Hande Turna
17:30-18:30 Eş zamanlı serbest bildiri oturumu
 
Salon 1
Seçilmiş Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Yasemin Giles Şenyürek,
Fatih Tunca
Salon 2
Oturum Başkanları:
Serkan Teksöz,
Ali Uğur Emre

Salon 3
Oturum Başkanları:
Zafer Utkan,
Hüseyin Bircan
S-021 Tiroid lobektomi sonrası tiroid hormon replasmanı gereksinimini etkileyen faktörler
Elnur Hüseynov,
Addullah Kut, İsmail Cem Sormaz, Yalın İşcan, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek
S-022 Aksiller port yerleştirmeksizin uygulanan Transoral Robotik Tiroidektomi (TORT): İlk 6 olgunun analizi
Fatih Tunca,
Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Şahbaz, Cevher Akarsu, İsmail Cem Sormaz, Nalan Saygı Emir, Deniz Güzey, Yasemin Giles Şenyürek
S-023 Vestibüler Yaklaşımlı Transoral Endoskopik Tiroidektomi (TOETVA): Cerrahi Deneyim
Bülent Dinç, Umut Rıza Gündüz, Mehmet İlker Turan, Nurhan Haluk Belen
S-024 Tirotoksikozlu Hastalarda Ameliyat Öncesi Plazmaferez ve Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Hakan Yabanoğlu, Ramazan Sarı, Filiz Ekşi Haydardedeoğlu, Murat Kuş, Abdirahman Sakulen Hargura, İlker Murat Arer
S-025 Tiroid hastalıkları cerrahisinde kullanılan teknolojik cihazların komplikasyon gelişimi üzerine etkileri: 1627 olgunun analizi
Ahmet Cem Dural,
Hüsnü Aydın, Nuri Alper Şahbaz, Deniz Güzey, Cevher Akarsu, Seymur Abdullayev, Mehmet Karabulut
S-026
Tiroid cerrahisinde floresan ışıkla görüntülenen indosiyanin yeşili rehberliğinde intraoperatif paratiroid bezlerinin identifikasyonu ve vaskülarizasyonunun değerlendirilmesi: Cerrahpaşa deneyimi
Selen Soylu, Serkan Teksöz
S-027 Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitörizasyon İçin İğne Elektrot Kullanımı: Bir Olgu Kontrol Çalışması
Murat Ozdemir, Gürkan Uzun, Almir Miftari, Volkan Sayur, Özer Makay
S-028 Ultrasonografi ve Sintigrafi Negatif Primer Hiperparatiroidi Olgularında 4B-BT ve 4B-MR'ın Tanısal Değeri: Ön Sonuçlar
Mehmet Hacıyanlı,
Nihan Acar, Mehmet Coşkun, Nezahat Karaca Erdoğan, Salih Can Çelik, Selda Hacıyanlı, Emine Özlem Gür
S-029 Reküren laringeal sinirin ekstralaringeal dallarının motor fonksiyonlarının elektromiyografik olarak değerlendirilmesi
Nurcihan Aygün, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ
S-030 Lateral metastazlı papiller tiroid kanserinde santral diseksiyon genişliği
Nurcihan Aygün, Mehmet Köstek, Mert Tanal, Mehmet Uludağ
S-031 Tiroid lobektomiye uygun olarak değerlendirilen 1-4 cm papiller tiroid kanserinde histopatolojik verilere göre tamamlayıcı tiroidektomi oranı
Aykut Çelik, Ayhan Abbasov, İsmail Cem Sormaz, Burçin Batman, Gülçin Yeğen, Semen Önder, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek
S-032 Tiroidin Papiller Mikrokarsinomunda Patoloji Sonucuna Göre Tedavi Seçeneklerinin Yönetimi
Murat Özdemir,
Can Uç, Özer Makay, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız
S-033 Tiroidektomi esnasında süperior laringeal sinir eksternal dalının elektromiyografik değişimlerinin Cernea sınıflamasına göre incelenmesi
Erhan Eröz, Yalın İşcan, İsmail Cem Sormaz, İlker Özgür, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek
S-034 Preop ve İntraop Ultrasonografi Minimal İnvaziv Paratiroidektomi İçin Avantaj Sağlar Mı?
Erkan Dalbaşı, Abidin Tüzün, Ercan Gedik
S-035 Medüller Tiroid Kanseri Takibinde 68Ga-DOTATATE ve 18F-FDG PET/BT Tetkiklerinin Kalsitonin ve CEA Düzeylerine Göre Karşılaştırılması
Ertan Şahin, Umut Elboğa, Yusuf Zeki Çelen
S-036 ‘Noninvasive Follicular Thyroid Neoplasms With Papillary-like Nuclear Features’ (NIFT-P) tanısı konan hastalarımızın klinik ve patolojik özellikleri
Neslihan Kurtulmuş,
Hakan Kaya, Serdar Giray, Fatma Tokat, İlker Ersözlü, Ümit İnce, Mete Düren
S-037 Minimal invaziv paratiroidektomilerimizde başarısızlık nedenlerimiz: Ne yapmalıydık?
Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar
S-038 TİROİD KANSERi VE PARATİROİD REDO CERRAHİSİNDE RADYONÜKLİD OKKÜLT LEZYON LOKALİZASYONU (ROLL) ETKİN VE GÜVENİLİR BİR YÖNTEM MİDİR ?
Kubilay Dalcı, Ayşe Gizem Ünal, İsa Burak Güney, Gürhan Sakman
S-039 Tiroid Nodüllerinde EU-TİRADS Skorlamasının Güvenirliliği
Mehmet Akif Aydın, Hüseyin Akyol
S-040 Adrenal kitlelerde cerrahi yaklaşım: 5 yılık tek merkez deneyimi
Mehmet Köstek, Nurcihan Aygün, Mehmet Taner Ünlü, Mehmet Ektiren, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
S-041 Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik paratiroidektomi (TOEPWA) deneyimimiz
Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, İsmail Zihni
S-042 Video Oyun Deneyiminin Robotik Cerrahi Simülatör Performansına Etkisi
Mustafa Özgür Kılınçarslan, Murat Özdemir, Hür Hassoy, Sinan Ersin, Özer Makay
S-043 İntraoperatif sinir monitörizasyonu ile tiroidektomide reküren laringeal sinir paralizisi üzerine etki eden faktörler
Nurcihan Aygün, Ozan Çalışkan, Mehmet Ektiren, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ
S-044 Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik tiroidektomi/paratiroidektomi (TOETVA/TOEPVA) deneyimimiz
İsmail Cem Sormaz, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek
S-045 Hipertiroidiye farklı bakış: raslantısal tiroid kanser sıklığı
Süleyman Özkan Aksoy, Ali İbrahim Sevinç, Merih Güray Durak
S-046 Kronik Lenfositik Tiroidit Birlikteliği "Önemi Belirsiz Atipi"de İİAB nin Tanısal Değerini Değiştirir mi?
Şevki Pedük, Yeşim Akdeniz, Havva Belma Koçer
S-047 Tiroid kanseri: boyun disseksiyonu yapılan hastaların klinikopatolojik özellikleri, takip sonuçları ve deneyimlerimiz
Tugba Özel, Refik Bademci, Yaşar Özdenkaya
S-048 Bilateral Multifokal Papiller Tiroid Kanserlerinde Santral Lenf Nodu Pozitifliği
Yasin Uçar, Serhat Tokgöz, Cem Azılı, Muzaffer Akkoca
S-049 Tiroid lobektomi yapılan hastalarda ameliyat sonrası levotiroksin gereksinimi oluşturabilecek hipotiroidizm gelişimini etkileyen faktörlerin irdelenmesi: Beş yılın analizi
Zümrüd Aliyeva, Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Şahbaz, Hüsnü Aydın, Cevher Akarsu, Deniz Güzey, Duygu Yegül Metin, Mehmet Karabulut
S-050 Nöroendokrin tümör olgularımız:13 olguluk seri
Alpen Yahya Gümüşoğlu, Zümrüt Aliyeva
 
4 MAYIS 2019, CUMARTESİ
08:30-09:15 Konferans
  Oturum Başkanları: Serdar Tezelman, Savaş Koçak
Düşük risk papiller mikrokanserde ameliyatsız izlem bir seçenek mi? / Can active survelliance be the first line management of low risk PMC. - Akira Miyauchi
09:15-09:45 Konferans
  Oturum Başkanları: Mahir Akyıldız, Selahattin Vural
Diferansiye tiroid kanserinde ameliyat sonrası yaşam kalitesi ve uzun dönem riskler / Differentiated thyroid cancer, a cancer with good prognosis but how is quality of life and long term risks? - Catherine Ihre Lungdren
09:45-10:30 Konferans
  Oturum Başkanları: Emin Gürleyik, Mehmet Uludağ
İntraoperatif sinir monitorizsyonunun tiroidektomiye katkısı / The advantage of İONM during  thyroid and parathyroid operations - Gianlorenzo Dionigi
10:30-10:45 Çay-kahve arası
10:45-11:30 Konferans
  Oturum Başkanları: Seher Demirer, Orhan Demircan
Rekürren laringeal sinir kesisinde sinir rekonstrüksiyonunun ses kalitesi üzerine etkisi / Reconstruction of the recurrent laryngeal nerve resected due to thyroid cancer invasion to improve phonation - Akira Miyauchi
11:30-12:30 Panel
  Moderatör: Yasemin Giles Şenyürek
Panelistler: Akira Miyauchi, Catherine Ihre Lungdren, Marcin Barczyński, Gianlorenzo Dionigi
Tiroid nodülleri ve diferansiye tiroid kanserine yaklaşım rehberlerinde tartışmalı noktalar / Controversial issues of guidelines for thyroid nodules and DTK
12:30-13:30 Öğle arası / Poster turu - Mehmet Hacıyanlı, Serkan Teksöz, Güldeniz Karadeniz Çakmak
13:30-14:30 Konferans
  Oturum Başkanları: Gökhan İçöz, Ali Uğur Emre
Primer hiperparatiroidide cerrahi başarı için güncel yaklaşım - Marcin Barczyński
14:30-15:00 Konferans
  Oturum Başkanları: Türkay Kırdak, Orhan Yalçın
Başarılı revizyonel paratiroid cerrahisinin ipuçları - Mehmet Hacıyanlı
15:00-15:15 Çay-kahve arası
15:15-16:15 Panel
  Moderatör: Gökhan İçöz
Panelistler: Seher Demirer, Gürhan Sakman, Mehmet Hacıyanlı, Serdar Özbaş, Belma Koçer
Diferansiye tiroid kanserinde boyun diseksiyonu
16:15-17:15 Oturum
  Oturum Başkanı: Fatih Tunca
  Tiroidektomide komplikasyonları önlemek ve komplikasyonlara akılcı yaklaşım
-Tiroidektomi komplikasyonlarını önlemek için preoperatif ve intraoperatif yaklaşım - Özer Makay
-Hipokalsemi yönetimi, hipokalsemi gelişen hastada güvenli taburculuk şartları - Güldeniz Karadeniz Çakmak
-Postoperatif hematomda takip reoperasyon kararı - Betül Bozkurt
-Post operatif solunum sıkıntısı ,bilateral vokal kord paralizisi olan hastada yaklaşım; Ne zaman trakeostomi? -
İsmail Koçak
-Kalıcı unilateral vokal kord paralizisinde yaklaşım - İsmail Koçak
17:15-17:30 Bildiri ödüllerinin açıklanması
17:30-18:30 Olgular eşliğinde İnteraktif Panel
  Moderatör: Adnan İşgör
Panelistler: Coşkun Yorulmaz, Bekir Kuru, Murat Akın, Serdar Özbaş, Serap Erel
Tiroidektomi komplikasyonlarının mediko-legal boyutu
   
5 MAYIS 2019, PAZAR
08:30-09:30 Video eşlikli oturum
  Oturum Başkanları: Ali İlker Filiz, Atakan Sezer
-Laparoskopik adrenal cerrahisinde komplikasyon yönetimi - Nihat Aksakal
-TOETVA,TOEPVA - İsmail Cem Sormaz
-BABA tiroidektomi - Murat Özdemir
-Robotik transoral tiroidektomi (TORTVA) - Cem Dural
-Robotik adrenal cerrahisi - Cevher Akarsu
09:30-10:30 Kurs
  Kurs Sorumluları: Fatih Tunca, Mehmet Uludağ, Özer Makay
Oturum Başkanları: Mehmet Hacıyanlı, Özer Makay
Transoral tiroid paratiroid cerrahisi kursu
-Hasta seçimi,ameliyat öncesi hazırlık - Serkan Teksöz
-Enstrümasyon,teknik alt yapı - Atakan Sezer
-Transoral yaklaşımda cerrahi anatomi - Cem Dural
-Transoral cerrahide İONM tekniği ve geleceği - Mehmet Uludağ
10:30-11:00 Çay-kahve arası
11:00-12:30 Kurs
  Moderatörler: Özer Makay, Mehmet Uludağ
Ameliyat Ekibi: Fatih Tunca, Serkan Teksöz, Cumhur Arıcı
TOETVA canlı ameliyat yayını
12:30 Kapanış Töreni

Poster Bildiriler