Davet      
 

Sevgili Meslektaşlarımız,

9. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi, 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Antalya Cornelia Diamond Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

Son yıllarda endokrin hastalıkların cerrahi tedavi yaklaşımında klasik  uygulamalardan farklılık gösteren hızlı bir değişim yaşamaktayız. Bu yaklaşım farklılıklarının önemli anahatlarını  diferansiye tiroid kanserinde değişen histopatolojik tanımlamalar, papiller mikrokanserde uzun dönem sonuçları bildirilen ameliyatsız takip seçeneği ve  yeni bir cerrahi yaklaşım olarak uygun olgular ve deneyimli ellerde uygulanmak kaydıyla izsiz tiroidektomi  oluşturmaktadır.  Günümüzde endokrin cerrahide robotik ameliyatlar ülkemizde nisbeten kısıtlı sayıda uygulanmaktadır. Ancak yakın gelecekte, özellikle de endokrin cerrahiye gönül veren genç cerrahlarımızın katkıları ile endokrin cerrahide robotik uygulamaların ülkemizde de yaygınlaşacağı aşikar görülmektedir. Tüm bu gelişmelerin yanısıra endokrin cerrahide, özellikle de tiroidektomi ameliyatında, doğru endikasyon ile güvenli  cerrahi ve düşük morbidite oranı  hekimlik mesleğinin etiği, hasta yaşam kalitesi ve medikolegal sorunlar bakımından çok önemlidir. Tiroidektomi komplikasyonları ve komplikasyonların gereği gibi yönetilememesi  ülkemizde hekimlerin yaşadığı medikolegal sorunların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.  Bu noktayı gözönüne alarak kongre programına dahil edilen tiroidektomi komplikasyonlarına akılcı yaklaşım paneli ve ayrıca tiroidektomide medikolegal sorunlar  başlıklı interaktif  panelin meslektaşlarımız açısından çok yaralı olacağına inanıyoruz.

Kongre bilimsel programından da görüleceği gibi bu kongrede endokrin cerrahisindeki yeni kavramları  sizlerle paylaşmak, güncel bilgiler ışığında  hasta yaşam kalitesi, düşük morbidite ve başarılı cerrahi tedavi sonuçlarını eşzamanlı olarak göz önüne alan  tedavi süreçleri planlamak, cerrahi komplikasyonları önlemek ve komplikasyonlara akılcı yaklaşım ile ilgili mesajları vermeyi amaçladık. Bu amaçla ulusal ve uluslararası deneyimli konuşmacıların yer aldığı bilimsel bir program ve ayrıca trioid hastalıklarında ultrasonografi, intraoperatif sinir monitorizasyonu ve transoral endoskopik tiroid paratiroid cerrahisini konu alan kurs programları tasarladık. Yurtdışından 4 davetli konuşmacı olup; Polonya Jagiellonian Üniversitesi'nden Prof. Dr. Marcin Barczyński, İtalya Messina Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gianlorenzo Dionigi, Japonya Kuma Hastanesi’nden Prof. Dr. Akira Miyauchi ve İsveç Karolinska Üniversitesi'nden Dr. Ihre-Lundgren deneyim ve bilgilerini bizlerle paylaşacaktır.

Kongrenin son günü tiroid ve paratiroid cerrahisinde transoral endoskopik yaklaşımı konu alan kurs kapsamında teorik bilgi yanısıra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile kongre toplantı salonuna canlı TOETVA ameliyat yayını yapılması planlandı.

Endokrin Cerrahi Derneği’nin tüm bilimsel faaliyetlerinin en önemli amacı endokrin cerrahisinde dünya çapında kabul edilen ve uygulanan  en yeni bilgileri ve cerrahi yaklaşımları ülkemizdeki meslektaşlarımıza ulaştırmaktır. Bu kongrede de bu amacı güderek hazırladığımız programda kongre düzenleme kurulu olarak dernek üyesi tüm arkadaşlarımızın ve bize bugünkü ufukları açan deneyimli hocalarımızın desteği ve fikirleri bize güç ve motivasyon verdi. Bu nedenle emeği geçen tüm üyelerimize teşekkürü borç biliriz.

Siz değerli meslektaşlarımızın katılımı,soru,sorun ve deneyimlerini bizlerle paylaşmasının kongre içeriğini zenginleştiren en önemli nokta olduğuna inanıyoruz ve endokrin cerrahisi ile ilgili tüm meslektaşlarımız ile  9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi'nde buluşmayı heyecanla bekliyoruz.


Kongre Başkanı
Kongre Başkan Yardımcısı Kongre Sekreterleri
Prof. Dr. Yasemin GİLES ŞENYÜREK Prof. Dr. Mehmet HACIYANLI
Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
Doç. Dr. Serkan TEKSÖZ