Poster Bildiriler      
 
P 004 Dren parathormonu bize yol gösterebilir mi?
Yalın İşcan, Birol Ağca, İksan Taşdelen, Mehmet Okuducu, Emre Teke, Anıl Ergin, Ahmet Çakmak, Aziz Bora Karip, Kemal Memişoğlu

P 005
Öğrenim Eğrisinde Laparoskopik Adrenalektomi: İlk 26 olgunun analizi
Yalın İşcan, Birol Ağca, Mehmet Timuçin Aydın, İksan Taşdelen, Anıl Ergin, Ali Cihan Bilgili, Yetkin Özcabı, Aziz Bora Karip, Kemal Memişoğlu

P 006
Bethesda Kategori 3 ve Kategori 4 Tiroid Nodüllerinde Malignite Oranı
Mehmet Üstün, Değercan Yeşilyurt, Cem Karaali, Avni Can Karaca, Cengiz Aydın

P 008
Anaplastik Tiroid Kanser ön tanılı hastanın yönetimi-Olgu sunumu
Halis Bağ, Hilmi Güngör, Hızır Taner Coşkun, Aras Babayev, Çağrı Akçay, Nihan Acar, Evren Durak, Necat Cin, Yasin Peker, Hüdai Genç, Fatma Tatar, Mehmet Hacıyanlı

P 009
Hipertiroidili dev guatr hastası
Halis Bağ, Hilmi Güngör, Hızır Taner Coşkun, Çağrı Akçay, Hüdai Genç, Mehmet Hacıyanlı

P 010
Nadir Bir Olgu: Substernal Tiroidektomi Ve Majör Kardiyak Cerrahi Eş Zamanlı Yapılabilir Mi?
Erkan Dalbaşı, Abidin Tüzün, Ercan Gedik, Erdem Çetin

P 012
Meme Kanseri Hastalarının 18F-FDG PET/BT Görüntülemelerinde Saptanan Tiroid Bezi Patolojileri
Talar Vartanoğlu Aktokmakyan, Erkan Yavuz, Hakan Yiğitbaş, Aynur Özen, Sevda Sağlampınar Karyağar, Savaş Karyağar

P 017
Rekürren laringeal sinir hasarı olmaksızın 211 ardışık total tiroidektomi
Elif Çolak

P 018
Primer Hiperparatiroidi ile Papiller Tiroid Kanseri Birlikteliği
Yasin Uçar, Serhat Tokgöz, Cem Azılı, Muzaffer Akkoca

P 019
Rekurrent Laringeal Sinirin Tanımlanmamış Bir Varyasyonu: İnferior Troid Artere Spiral Olarak Dolanıp Proksimale Doğru Uzanması
Ali Çiftçi, Çağrı Tiryaki

P 020
Tiroid Cerrahisinde Sasirtmaca:Kilian-Jamieson Divertikulu
Alper Boz

P 021
Hızlı Büyüyen Tiroid Nodülü: Primer Tiroid Lenfoması
İbrahim Fethi Azamat, Beslen Göksoy, İbrahim Halil Özata, Hatice Özge Çiftçi, Ceren Canbey Göret

P 026
Radyoiyot Tedavi Almış Tiroglobulin Seviyeleri Yüksek Diferansiye Tiroid Kanserli Hastalarda 18F-FDG PET/BT ve 68Ga-DOTATATE
PET/BT Tetkiklerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi ile 68Ga-DOTATATE PET/BT’nin Tedaviye Katkısı
Umut Elboga, Ertan Sahin, Y.zeki Celen

P 027
Lateral Boyun Diseksiyonu Sonrası Gelişen Yüksek Debili Şilöz Fistülün Yönetimi
Enver İlhan, Orhan Üreyen, Demet Alay, Mehmet Hacıyanlı

P 028
Brankiayal Kleft Kist ile İlişkili Paratiroid Adenom Olgusu
Alper Yavuz, Doğan Öztürk, Veysel Kaplan, Hakan Buluş

P 029
Nadir Sürrenal Tümörü Olgusu: Adrenokortikal Onkositom
Elnur Huseynov, Vusal Aliyev, Tayfun Bilgic, Nurettin Umut Barbaros, Erhan Eröz

P 030
İntratiroidal paratiroid adenomu: olgu sunumu
Bilal Turan, Ayfer Şen, Mustafa Tercan, İsmail Zihni, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Recep Çetin

P 031
Tanımlayıcı İstatistiki Değerlendirmelerimiz Eşliğinde Papiller Tiroid Kanserleri
Yasin Uçar, Serhat Tokgöz, Cem Azılı, Muzaffer Akkoca

P 032
Tiroid nodülüne iğne biyopsisi yapılan olguların Kore-TIRADS’ a göre değerlendirilmesi
Mehmet Yıldırım, Ahmet Çekiç, Zehra Hilal Adıbelli, Enver Vardar

P 033
Conn Sendromu Tedavisinde Adrenalektomi
Turan Acar, Nihan Acar, Yunus Sür, Emine Özlem Gür, Hüdai Genç, Mehmet Hacıyanlı

P 034
Hiperparatiroidinin Nadir Nedeni: Paratiroid Kistleri
Nihan Acar, Mehmet Hacıyanlı, Selda Hacıyanlı, Özcan Dere, Bilge Birlik, Nezahat Karaca Erdoğan

P 035
Peritoneal Karsinomatozise Yol Açan Metastatik Feokromasitoma: Olgu Sunumu
Emine Özlem Gür, Nihan Acar, Yunus Sür, Aslı Kahraman Akkalp, Mehmet Hacıyanlı

P 036
De Quervain Tiroiditinde cerrahi: Olgu sunumu
Mehmet Hacıyanlı, Nihan Acar, Danial Khabbazazar, Sercan Candan, Selda Hacıyanlı, Aslı Kahraman Akkalp

P 037
Rekürren Laringeal Sinir Onarımı: 4-Olgu Deneyimi
Mehmet Hacıyanlı, Selda Hacıyanlı, Nihan Acar, Beste Şuataman, Atahan Gürkan Acar, Turan Acar, Osman Nuri Dilek

P 038
Primer Hiperparatiroidizmde Minimal İnvaziv Cerrahi Başarısı için Sono-Sintigrafik Korelasyonun Önemi
Yücel Karadere, Rabiye Uslu Erdemir, Emrah Çağlar, Gamze Yurdakan, Ali Ugur Emre, Güldeniz Karadeniz Çakmak

P 039
Spontan Adrenal Kanama; Olgu Sunumu
Nurullah Damburacı, Barış Sevinç, Ömer Karahan

P 040
Paratiroid Adenomu ve Tiroid Papiller Karsinom Birlikteliği
Barış Sevinç, Nurullah Damburacı, Ömer Karahan

P 041
Modern Çağda Dev Guatr: 4 dev guatr olgusu
Selen Soylu, Serkan Teksöz, Yusuf Bükey

P 043
Varfarin Kullanımına Bağlı Spontan Tiroid Nodül Hemorajisi
Can Uç, Osman Bozbıyık, Murat Özdemir, Mustafa Ali Korkut, Özer Makay, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

P 044
Papiller Tiroid Kanserinin Nadir Görülen Bir Alt Tipi: Warthin Benzeri Tümör
Mustafa Özgür Kılınçarslan, Murat Özdemir, Yeşim Ertan, Gülay Demir, Özer Makay, Recep Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

P 045
Total Tiroidektomi Yapılan ve Patoloji Piyeslerinde İnsidental Paratiroid Dokusu Saptanan Hastaların Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
Gülay Özbölük, Zümrüd Aliyeva, Nuri Alper Şahbaz, Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Deniz Güzey, Sema Çftçi Doğanşen, Serdar Altınay, Mehmet Karabulut

P 047
Tiroid nodülü nedeniyle biyopsi yapılan ötiroid hastaların biyopsi öncesi anksiyete ve depresyon düzeylerinin maligniteyle ilişkisi
İsa Yükseker, Kıvılcım Ulusan, Yücel Barut, Tuğba Gümüş, Serkan Sarı

P 048
Tiroid kanserinin nadir formları
Mehmet Hacıyanlı, Yeliz Yılmaz Bozok, Selda Hacıyanlı, Cengiz Tavusbay, Furkan Tosun, Haldun Kar, Demet Etit, Arzu Avcı

P 049
Mediastinal paratiroid adenomlarında transarteriyel embolizasyon
Kıvılcım Ulusan, Özgür Kılıçkesmez, İlhan Nahit Mutlu, Yasemin Akın, Savaş Karataş, Serkan Sarı

P 051
Tiroid Medüller Mikrokarsinomda Cerrahi Tedavi Seçeneği Nasıl Olmalı Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Can Uç, Murat Özdemir, Utku Soyaltın, Özer Makay, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

P 052
Papiller Tiroid Karsinomunda Preoperatif TSH düzeyi patolojik bulguları etkiliyor mu?
Erkan Somuncu, Nezihe Berrin Dodur Önalan, İnanç Şamil Sarıcı

P 056 Endoskopik Transaksiller Tiroidektomi; Olgu sunumu
Burhan Mayir, Kudbettin Altun, Onur Dinçer

P 057 Surrenelektomi cerrahisinde primer hiperaldesteronizm (Conn) deneyimimiz
Murat Çikot, Zümüd Aliyeava

P 058 Kranial Kemik Metastazı ile Tanı Alan Tiroid Papiller Kanseri: 2 Olgunun Değerlendirmesi
Hüsnü Aydın, Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Nuri Alper Şahbaz, Sema Çiftçi Doğansen, Osman Tanrıverdi